Ugang´s historie

Ugangprosjektet startet i 2014 som et kommunalt prøveprosjekt, gjennom bylivsprogrammet. Frem til februar samme år hadde Drammen kommune praktisert nulltoleranse for graffiti, men åpnet for at private huseiere selv kunne tillate gatekunst på sine respektive bygg.

 

På initiativ fra en lokal graffitikunster, Eric Ness Christiansen, ble det fremlagt en plan for dekorering av samtlige underganger i bykjernen med graffiti og kunst. Prosjektet fikk navnet Ugang, et ordspill på ugagn og undergang.

 

I 2014 ble det malt 6 underganger i sentrum og 1 vegg på Grønland, Strømsø. Responsen fra publikum var utelukkende positiv, noe som førte til at prosjektet ekspanderte året etter. I tillegg til at kommunen tillot dekorering av flere underganger enn året før, stilte også flere private aktører vegger til rådighet for lokale og internasjonale kunstnere.

 

I 2015 ble det malt hele 11 underganger, 1 bru og 7 veggmalerier. Internasjonale kunstnere som blant annet Sofles, TelmoMiel og Felipe Pantone var med på å sette sitt fargerike preg på byen, i tillegg til nærmere 40 lokale graffitimalere so har dekket undergangene i byen.

Hele prosjektet ble også dokumentert av den anerkjente australske filmskaperen Selina Miles.

Flere av kunstverkene som ble laget under Ugang 2015 har høstet stor anerkjennelse i både innland og utland, og ble blant annet omtalt på den kjente kunstbloggen Saachi som en av verdens mest interessante happenings i august.

 

I 2016 ble det fler gjengangere som kom tilbake til Drammen for å oppleve den god atmosfæren rundt prosjektet og igjen ble hele 7 underganger dekorert i graffiti og 9 flotte veggmalerierhar dukket opp. Av årets nye artister kan vi nevne Pichi&Avo, Lotte Alexis, Gutta langs Sporet, Alex Makisov

 

Sammen med Philanthrophoto ble det i etterkant av prosjektet trykket fine art prints av tyve ulike motiver fra undergangene og veggene. Disse ble fremvist på utstillingen ”Street 2 Art” hvor overskuddet på over 70 000,- fra utstillingen gikk til Kirkens Bymisjon. Dette resulterte i i ferieopplevelser for over 30 vanskeligstilte barn.

 

 

 

 

Eric Ness Christiansen!